mgr Magdalena Bobik

psychoterapeuta

Regulamin gabinetu

1. W gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, jak również skierowane przez lekarzy czy instytucje.

2. Psychoterapeuta jest związany zasada poufności, tzn. że jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.

3. Czas trwania konsultacji lub sesji wynosi ok. 50 min. i podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pacjent płaci za psychoterapię przed lub po konsultacji/sesji. 

4. W przypadku spóźnienia pacjent płaci za cała sesję i nie jest ona przedłużana.

5. Pacjent może odwołać sesję najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem, odwołana sesja nie podlega opłacie. Pacjent dokonuje zapłaty za sesję, której nie odwołał w wymaganym terminie na kolejnym spotkaniu z terapeuta.

6. Pacjenci w ważnych dla siebie sprawach mogą kontaktować się z terapeuta telefonicznie. Rozmowy trwające dłużej niż 15 minut podlegają opłacie.

7. Psychoterapeuta przestrzega:

Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej